szpital baner 4

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

rpo

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia

we współpracy z

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

Przychodnia MSWiA we Wrocławiu ul.Grabiszyńska 35-39, 53-501 Wrocław

Zapraszają

mieszkańców Wrocławia w wieku 65+ na bezpłatne szczepienia ochronne p/grypie finansowane z budżetu miasta Wrocławia

Na szczepienie obowiązuje rejestracja telefoniczna, osobiście lub przez osoby trzecie

Przychodnia ul. Grabiszyńska 35-39 w godz. 8.00-18.00

tel. 71/798 47 15, 882 132 906

71/ 79 84 705

71/ 79 84 727

POZ ul. Ołbińska 32 Wrocław w godz. 7.30-14.00

tel. 71/ 79 84 644

 

   szpital logo   Wroclaw logo

 

Informacja dla pacjentów

Uwaga! Nowa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

REJESTRACJA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ – tel. (71) 79 84 740 (741) (725)
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA – dla dorosłych
WROCŁAW UL. Grabiszyńska 35-39

Wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – np. od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Personel nowej Poradni:

dr Agnieszka Bańkosz – psycholog kliniczny

mgr Rozanetta Bilińska – psycholog

mgr Anna Leśniewska – psychoterapeuta

mgr Wojciech Czerepak - psychoterapeuta

Serdecznie zapraszamy

 

Miło nam poinformać, że SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu realizuje projekt wdrażający e-usługi oraz elektroniczną dokumentację medyczną.

Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu”

Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) poprzez stworzeniu niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy

Beneficjent: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 oraz jednostkach zamiejscowych: Przychodnia MSWiA we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39 oraz Przychodna MSWiA w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43.

Całkowita wartość projektu: 2 514 575,10 zł
Wartość dofinansowania: 2 117 405,13 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018 roku

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu niesie pomoc chorym od 1945 roku. Kontynuujemy szczytną tradycję naszych poprzedników i pomagamy Państwu powrócić do zdrowia. Dodatkowym atutem leczenia w naszym szpitalu jest troskliwa, rodzinna atmosfera stwarzana przez personel, przyspieszająca powrót do sprawności i zdrowia.

Budynki SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu znajdują się w centrum miasta, w związku z czym można dogodnie dojechać na miejsce środkami komunikacji miejskiej. Na osoby zmotoryzowane czekają miejsca parkingowe w pobliżu.

zdj szpital

Jako jednostka służby zdrowia jesteśmy powołani do wykonywania działalności statutowej jaką jest ochrona zdrowia. Będąc zakładem samodzielnym dążyliśmy i w dalszym ciągu dążymy, aby zaistnieć na rynku jako bardziej nowoczesny szpital - w tym celu w miarę możliwości staramy się modernizować bazę sprzętową i lokalową. Nie zapominamy jednak o humanitarnym przesłaniu, jakim jest wyłącznie kompleksowa ochrona zdrowia realizowana w następujących aspektach:

  1. Profilaktyka prowadzona przede wszystkim w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodniach SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, Jeleniej Górze przy współpracy szeregu własnych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.
  2. Leczenie czyli opieka nad pacjentem, który już zetknął się  z chorobą i wymaga specjalistycznej pomocy. Zapewniamy ją w 5 oddziałach szpitalnych: w Oddziale Internistycznym, Oddziale Chirurgicznym, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Oddziale Ginekologicznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w poradniach specjalistycznych mieszczących się w naszych przychodniach.
  3. Rehabilitacja pacjentów, którzy potrzebują pomocy w okresie rekonwalescencji, aby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności - prowadzona jest w Dziale Usprawnienia Leczniczego z Poradnią Rehabilitacyjną we Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Realizując te trzy najważniejsze drogi do ochrony zdrowia w naszym Zakładzie stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, sprawną obsługę i wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

 Strategia działań antykorupcyjnych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie reklamy produktów leczniczych.

 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora w sprawie ogólnych zasad zawierania umów użyczenia sprzętu medycznego lub aparatury medycznej oraz wprowadzenia wzoru umowy użyczenia.

 Komunikat w sprawie praktyk studenckich   

Informacje na temat Boleriozy