szpital baner 4

Prawa Pacjenta

platkat
 
 
 Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 

 
Szczegółówe informacje o prawach pacjentach udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
www.bpp.waw.pl
bezpłatna infolinia biura tel. 800 190 590
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP ZOZ MSW we Wrocławiu  przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 13:00.
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w sprawie zażaleń i wniosków przyjmuje:wtorek od 11:00 do 12:00, czwartek od 13:00 do 14:00.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów -tel. (71) 7984 617 -monitoruje realizację świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom.poszkodowanym-funkcjonariuszom