szpital baner 4

Tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-ofertowym

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Zamówienie na: Najem pomieszczeń użytkowych wraz z garażem i miejscami parkingowymi w Przychodni we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39

Znak sprawy: ZZ-G-2211-58/2019

Termin składania ofert: 27.06.2019r. Dział Administracyjno- Gospodarczy, pok. 96 (budynek czerwony), ul. Ołbińska 32 Wrocław

Wynik postępowania:

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Warunki udziału

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie