szpital baner 4

Tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-ofertowym

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Zamówienie na: Najem pomieszczeń użytkowych  w Przychodni we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39

Znak sprawy: ZZ-G-2211-60/2019

Termin składania ofert:20.12.2019r.Dział Administracyjno- Gospodarczy, pok. 96 (budynek czerwony), ul. Ołbińska 32 Wrocław

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Warunki udziału

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - wzór umowy

Załącznik 3 - oświadczenie