szpital baner 4

Tytuł Utworzono
ZZ-K- 1152-51-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 05 lipiec 2018
ZZ-K-1152-49-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym 05 lipiec 2018
ZZ-K-1152-50-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 05 lipiec 2018
ZZ-K- 1152 - 47-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 25 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 - 46-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym, pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgicznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólne 25 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 – 45/2018 - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych 18 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 – 44/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 18 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 - 42-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 12 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 - 43-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej/Poradni Dzicięcej w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze 12 czerwiec 2018
ZZ-RUM-078-59-2018 Badania z zakresu Badań diagnostycznych – USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej 12 czerwiec 2018