szpital baner 4

Tytuł Utworzono
ZZ-K-1152-35-2017 - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 22 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-34-2017 - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Bloku Operacyjnym oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensyw 20 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-33-2017 - Ogłoszenie Konkursu kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym 19 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-32-2017 - Ogłaszenie Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno - Położniczej 14 czerwiec 2017
ZZ-RUM-078-101-2017 - Ogłoszenie Konkursu na usługi protetyczne 13 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-30-2017 - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym we Wrocławiu 09 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-29-2017 - Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Bloku Operacyjnym oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu 06 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-28-2017- Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 01 czerwiec 2017
ZZ-K-1152-27/2017 - Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu 01 czerwiec 2017
ZZ-K- 1152-26/2017- Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu. 01 czerwiec 2017