szpital baner 4

Tytuł Utworzono
ZZ-K- 1152 - 70-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu 18 wrzesień 2018
ZZ-K- 1152 - 69-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu 17 wrzesień 2018
ZZ-K- 1152 - 68-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawa 14 wrzesień 2018
ZZ-K- 1152 - 67-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawarł 14 wrzesień 2018
ZZ-K- 1152 - 66-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 11 wrzesień 2018
ZZ-K- 1152-59-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiA 02 sierpień 2018
ZZ-K- 1152-57-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym 26 lipiec 2018
ZZ-K- 1152 - 47-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 25 czerwiec 2018
ZZ-K- 1152 – 45/2018 - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Urazowo - Ortopedycznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych 18 czerwiec 2018
ZZ-RUM-078-59-2018 Badania z zakresu Badań diagnostycznych – USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej 12 czerwiec 2018