szpital baner 4

piątek 16 listopad 2018
Tytuł
ZZ-K- 1152 - 82 -2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej, a w szczególności w zakresie wykonywania operacyjnych zabiegów urologicznych/ endokrynologicznych w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 81-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 79-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-142-2018 Lekarskie konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala, Badania psychologiczne kierowców, badania psychofizyczne oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, Lekarskie konsultacje specjalistyczne
ZZ-K- 1152 - 78-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ORDYNATOR ODDZIAŁU URAZOWO ORTOPEDYCZNEGO
ZZ-K- 1152 - 75 -2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 68-2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla Poradni Badań Profilaktycznych, dla celów medycyny pracy jednostek służby medycyny pracy, z którymi Udzielający zamówienia zawa
ZZ-RUM-078-59-2018 Badania z zakresu Badań diagnostycznych – USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej
ZZ-RUM-078-58-2018 Badania z zakresu: Badań diagnostycznych EMG