szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019

ZZ-RUM-078-48_15 - Zakup procedur medycznych:Medycyna pracy

tryb zamówienia:  Konkurs ofert
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Zakup procedur medycznych:Medycyna pracy 
termin składania ofert:
Konsultacje ginekologiczne i badania cytologiczne:sekretariat SP ZOZ MSW we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32 (budynek nr 3) I piętro, pok. 14 do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10.00.
Badania psychologiczne kierowców i ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie oraz EKG wysiłkowe:
Przychodnia SP ZOZ MSW w Wałbrzychu, ul. Graniczna 2 (Sekretariat Przychodni) do dnia 18.03.2015 r. do godz. 15.00.
wynik postępowania:  
Pliki do pobrania: