szpital baner 4

tryb zamówienia:  Konkurs ofert
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Udzielenie świadczeń zdrowotnych
 termin składania ofert:  do dnia 19.01.2017 r. do godz. 10.00 pok. 14 
wynik postępowania:  Rozstrzygnięcie konkursu
Pliki do pobrania: