szpital baner 4

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych wraz z przetargiem na najem pomieszczeń magazynowych przylegających do budynku czerwonego o powierzchni 112 m² oraz terenu do zabudowy o powierzchni 193 m², o łącznej powierzchni 305 m² zlokalizowanych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

zmianie uległy zapisy w n/w dokumentach:

  1. Ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym nr ZZ-RUM-078-133/17 z dnia 16.11.2017r.;
  1. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielenia świadczeń zdrowotnych wraz z przetargiem nieograniczonym na najem pomieszczeń magazynowych przylegających do budynku czerwonego o powierzchni 112 m² oraz terenu do zabudowy o powierzchni 193 m², o łącznej powierzchni 305 m² zlokalizowanych w SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego;

w zakresie podstawy prawnej prowadzonego postępowania.

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu nie posiada decyzji środowiskowej dotyczącej planowanej inwestycji dotyczącej przystosowania pomieszczeń i zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

 

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu 22.12.2017

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu 01.12.2017

Szczegółowe warunki z KOREKTĄ

szczegółowe warunki Z KOREKTĄ 01.12.2017

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy Tk i RM

Umowa najmu pomieszczeń

UMOWA najmu TK i MRI 01.12.2017

Wzór umowy TK i RM

ZAŁ nr 1 do pomieszczeń najmu

ZAŁ NR 1 do umowy najmu TK i MRI 01.12.2017

ZAŁ nr 2 - plan pomieszczeń oraz teren do zabudowy

miejski plan zagospod przestrzennego 01.12.2017

odpowiedzi na pytania oferentow 01.12.2017