szpital baner 4

UWAGA ZMIANA

 

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-107/2019 z dnia 30.10.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 - Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławiu – miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia

Pakiet nr 2 - Lekarskie konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze – miejsce wykonania usług na terenie Jeleniej Góry

Pakiet nr 3 - Badania z zakresu scyntygrafii narządowej – dla pacjentów Szpitala we Wrocławiu– miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia

Pakiet nr 4 - Badania diagnostyczne dla pacjentów Poradni ginekologiczno-położniczej - miejsce wykonania usług na terenie Wrocławia

Zmianie ulega wzór umowy – Pakiet nr 3.

 

Szczegółowe warunki

formularz ofertowy pakiet nr 1 kons.komisje  11 2019

formularz ofertowy pakiet nr 2 kons.med.pr.  11 2019

formularz ofertowy pakiet nr 3 scyntygr  11 2019

formularz ofertowy pakiet nr 4 badania 11 2019

oswiadczenie oferenta 11 2019

wzor umowy  11 2019 pakiet 2 JG

wzor umowy  11 2019 pakiet 3 scyntygrafia

wzor umowy 11 2019 pakiet 1 konsultacje

wzor umowy 11 2019 pakiet 4 ginekologia

Rozstrzygnięcie