szpital baner 4

sobota 14 grudzień 2019

ZZ-RUM-078-4_15 - Zakup procedur medycznych Elektrokoagulacja, kriochirurgia, œwiat³olecznictwo (lampy UVA i UVB)

tryb zamówienia:  Konkurs ofert
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Zakup procedur medycznych Elektrokoagulacja, kriochirurgia, œwiat³olecznictwo (lampy UVA i UVB) 
termin składania ofert:  28.01.2015 r. g. 14.00
wynik postępowania:  
Pliki do pobrania: