szpital baner 4

niedziela 8 grudzień 2019
Tytuł
Klauzula informacyjna RODO - do zapoznania się przez Oferentów
ZZ-K- 1152 - 75-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania operacyjnych zabiegów urologicznych w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 77-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpital
ZZ-K- 1152 - 74-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Blokiem Operacyjnym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub anes
ZZ-K- 1152 - 76-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu,
ZZ-RUM-078-108/2019 a udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Lekarskie konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze – miejsce wykonania usług na terenie Jeleniej Góry
ZZ-RUM-078-107-2019 Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławniu, zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze, Badania z zakresu scyntygrafii narządowej, Badania diagnostyczne dla pacjentów Poradni ginekologiczno-położniczej
ZZ-K- 1152 - 68-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 69-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 66-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacji