szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 41-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w oddziałach szpitalnych Udzielającego zamówienia - pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 42-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 40-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym, pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruch
ZZ-K- 1152 - 38-2019 na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabi
ZZ-RUM-078-65 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.
ZZ-RUM-078-64-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ
ZZ-RUM-078-63-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG
ZZ-RUM-078-62-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
ZZ-K 1152 - 36 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie pielęgniarstwa w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania.