szpital baner 4

piątek 17 styczeń 2020
Tytuł
ZZ-RUM-078-107-2019 Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławniu, zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze, Badania z zakresu scyntygrafii narządowej, Badania diagnostyczne dla pacjentów Poradni ginekologiczno-położniczej
ZZ-K- 1152 - 68-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 66-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacji
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 50-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 49-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 52-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 44-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-65 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.