szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 47-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpital
ZZ-K- 1152 - 44-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-65 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.
ZZ-RUM-078-64-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ
ZZ-RUM-078-63-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG
ZZ-RUM-078-62-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
ZZ-K 1152 - 36 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie pielęgniarstwa w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń i udzielanie świadczeń w przypadku wezwania.
ZZ-RUM-078-51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Badania histopatologiczne i cytologiczne- dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Badania histopatologiczne - dla pacjentów Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, Przeprowadza
ZZ-RUM-078-45-2019 Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI, miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry