szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 8-2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-120-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Pakiet nr 1 - Badania w zakresie Ultrasonografii dla pacjentów Przychodni w Jeleniej Górze – badania udzielane w siedzibie Wykonawcy; Pakiet nr 2 - Badania w zakresie Ultrasonografii d
ZZ-K- 1152 - 1-2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-108-2019 a udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Lekarskie konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze – miejsce wykonania usług na terenie Jeleniej Góry
ZZ-RUM-078-107-2019 Lekarskie konsultacje specjalistyczne z zakresu orzecznictwa we Wrocławniu, zakresie medycyny pracy w Jeleniej Górze, Badania z zakresu scyntygrafii narządowej, Badania diagnostyczne dla pacjentów Poradni ginekologiczno-położniczej
ZZ-K- 1152 - 68-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 50-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-65 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.