szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 20-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpital
ZZ-RUM-078-42-2019 Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ, Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ
ZZ-RUM-078-22-2019 Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI
ZZ-K- 1152 - 7-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań USG oraz opisywania badań RTG w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-2-2019 Badania z zakresu ULTRASONOGRAFII, Światłolecznictwa terapeutycznego (kabina lub płyta emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fototerapii lub fotochemioterapii, elektrokoagulacji, kriochirurgii, Badania audiometryczne i konsultacj
ZZ-K- 1152 - 3-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 2-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie, chorób wewnętrznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, dyżurów medycznych w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologic
ZZ-RUM-078-157-2018 Lekarskie konsultacje specjalistyczne: endokrynologiczne, gastrologiczne, reumatologiczne, urologiczne, okulistyczne i laryngologiczne wraz z badaniami audiometrycznymi, alergologiczne oraz testy skórne z zakresu medycyny pracy i dla
ZZ-RUM-078-142-2018 Lekarskie konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala, Badania psychologiczne kierowców, badania psychofizyczne oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, Lekarskie konsultacje specjalistyczne
ZZ-RUM-078-59-2018 Badania z zakresu Badań diagnostycznych – USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej