szpital baner 4

Tytuł
ZZ-K- 1152 - 43-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 50-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu
ZZ-K- 1152 - 51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu
ZZ-RUM-078-65 -2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: „Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu”.
ZZ-RUM-078-64-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ
ZZ-RUM-078-63-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG
ZZ-RUM-078-62-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
ZZ-RUM-078-51-2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Badania histopatologiczne i cytologiczne- dla pacjentów Szpitala i Przychodni MSWiA we Wrocławiu, Badania histopatologiczne - dla pacjentów Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, Przeprowadza
ZZ-RUM-078-45-2019 Badania z zakresu RENTGENODIAGNOSTYKI, miejsce wykonania na terenie Jeleniej Góry
ZZ-RUM-078-42-2019 Badania z zakresu POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ, Badania z zakresu SCYNTYGRAFII NARZĄDOWEJ