szpital baner 4

Księgowy

Wrocław, 07.01.2019 r.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowej/księgowego w Dziale Finansowym / Sekcja Analiz

Ekonomicznych i Kosztów

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,

 • znajomość przepisów prawnych w zakresie związanym z wykonywaną pracą,

 • dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,

 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość systemu KS-FKW (Kamsoft) dobrze widziana,

 • min 3 lata doświadczenia w księgowości

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • dekretowanie i księgowanie faktur zakupu materiałów i usług ewidencjonowanych bezpośrednio w koszty, sporządzanie dowodów PK i innych dowodów wewnętrznych,

 • pozyskiwanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych niezbędnej
  do prawidłowego rozliczania kosztów,

 • bieżące zasilanie modułu kosztowego w dane z otrzymanych zestawień i wykazów,

 • miesięczne rozliczanie kosztów pośrednich i przenoszenie kosztów ośrodków pomocniczych na ośrodki finalne zgodnie z przyjętymi etapami,

 • miesięczne sporządzanie kalkulacji wynikowych dla poszczególnych ośrodków,

 • opracowywanie wszelkich analiz kosztowych wynikających z bieżących potrzeb zakładu,

 • kalkulowanie kosztów badań oraz procedur i współpraca przy przygotowaniu cennika udzielanych odpłatnie badań, zabiegów i konsultacji,

 • księgowanie kosztów wymagających rozliczenia w czasie "rozliczenia międzyokresowe kosztów",

 • w przypadku konieczności zastępstwo pozostałych pracowników Sekcji Analiz Kosztów oraz Sekcji Księgowości (w tym kasa).

Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Panią Martą Turczyk-Śniegoń – Głównym Księgowym pod nr tel. 071/79 84 606 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), Panią Magdaleną Czaharyn – p.o. Zastępcy Głównego Księgowego
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub z Panią Zertiną Plutą - Kierownikiem Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod nr telefonu71/79 84 682 (614)
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018.1000)”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Śródmieście pod numerem KRS 0000104928, NIP: 898-18-03-575, REGON: 930856126;

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest IODO Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres siedziby wskazany w ust. 1).

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyli Państwo na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/innych firm;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Państwo aplikowali lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody i tylko
w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 mc w celu przyszłych rekrutacji

7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Państwo są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa mogą Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją