szpital baner 4

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu szuka pracownika do Sekcji Informatyki

Zakres obowiązków:

 • Realizacja zgłoszeń przekazywanych poprzez helpdesk telefoniczny - diagnozowanie i rozwiązywanie zgłoszonych incydentów oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów;Tworzenie i aktualizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych prac w systemie HelpDesk;
 • Tworzenie kont użytkowników w ZSI (Zintegrowanych Systemach Informatycznych) w tym w usłudzę Active Directory;
 • Zarządzanie Active Directory, DHCP, serwerem www (IIS) na Windows Server;
 • Tworzenie Group Policy w ramach Active Directory;
 • Instalowanie oprogramowania, serwis oraz konserwacja sprzętu informatycznego;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji dla użytkowników;
 • Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami działu IT;
 • Czynny udział we wdrożeniach nowych rozwiązań

Wymagania
 
 • Wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku Informatyka
 • Umiejętność zarządzania Active Directory
 • Znajomość systemów Windows 7-10, Windows Server 2012/2016 i pakietu Office 2003-2016;
 • Znajomość budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego;
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z TCP / IP oraz DNS;
 • Umiejętność ustalania priorytetów, dobra organizacja własnej pracy;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie dokumentacji technicznej;

Oferujemy

 • ciekawa, pełna wyzwań praca z nowoczesnym sprzętem
 • przyjazna atmosfera
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV wraz z krótkim opisem o swoim doświadczeniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019.1781)”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (dalej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu), ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor mgr Agata Lisiewicz-Kaleta.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Ołbińska 32 50-233 Wrocław z dopiskiem IOD
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

___________________________________

1 Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, świadczących usługi archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa);

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.