szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375-BU-20/55 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 18 wrzesień 2020
ZZ-ZP-2375-17/20 Dostawy środków opatrunkowych tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania 14 wrzesień 2020
ZZ-ZP-2375-BU-20/54 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 10 wrzesień 2020
ZZ-ZP-2375-16/20 Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu - powtórka 01 wrzesień 2020
ZZ-ZP-2375-BU-20/51 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 31 sierpień 2020
ZZ-ZP-2375-15/20 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania 24 sierpień 2020
ZZ-ZP-2375-BU-49/20 Dostawa materiałów BUDOWLANYCH I SANITARNYCH z podziałem na dwa pakiety 19 sierpień 2020
ZZ-ZP-2375-14/20 Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego oraz 31 lipiec 2020
ZZ-ZP-2375 -13/20 Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 21 lipiec 2020
ZZ-ZP-2375-12/20 Dostawy środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania 08 lipiec 2020