szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375-13/18 Dostawa mebli medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 20 czerwiec 2018
ZZ-ZP-2375-12/18 Dostawy płyt do złamań kości, zespoleń śródszpikowych, endoprotez stawu biodrowego i adapterów szyjkowych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 12 czerwiec 2018
ZZ-ZP-2375-10/18 Dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 29 maj 2018
ZZ-ZP-2375-8/18 Dostawa wyrobów i materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 17 kwiecień 2018
ZZ-ZP-2375-6/18 Dostawy wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 28 marzec 2018
ZZ-ZP-2375-5/18 Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu (powtórka) 22 marzec 2018
ZZ-ZP-2375-4/18 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli 07 marzec 2018
ZZ-ZP-2375-3/18 Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu z podziałem na 7 zadań 23 luty 2018
ZZ-ZP-2375-2/18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów służących do celów informacyjnych i promocji projektu 16 luty 2018
ZZ-ZP-2375-1/18 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z przyległym terenem 09 luty 2018