szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375-26/19 Dostawa informatycznego systemu anestezjologicznego do monitorowania przebiegu zabiegu operacyjnego obsługującego elektroniczną dokumentację 17 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-24/19 Dostawa systemu archiwizacji badań PACS, stacji opisowej lekarza oraz robotów do nagrywania badań 17 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-25/19 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C oraz detektorów do aparatu RTG 17 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-23/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) aparatury medycznej ginekologicznej na blok operacyjny dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu z podziałem na pakiety 17 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-22/19 Dostawa odczynników z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze 06 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-BU-19/25 Dostawa szczepionek i innych produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu 04 wrzesień 2019
ZZ-ZP-2375-21/19 Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatów - ucyfrowienie rentgenów, zgodnie z wymogami producenta znajdujących się w zasobach Szpitala MSWiA we Wrocławiu - powtórka 22 sierpień 2019
ZZ-ZP-2375-20/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- powtórka część I. 07 sierpień 2019
ZZ-ZP-2375-19/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania 06 sierpień 2019
ZZ-ZP-2375-16/19 Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatów - ucyfrowienie rentgenów, zgodnie z wymogami producenta znajdujących się w zasobach Szpitala MSWiA we Wrocławiu 26 lipiec 2019