szpital baner 4

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

nr sprawy:  ZZ-G-2375-47_15
termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.07.2015r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego (wejście nr 3 pok. 14
wynik postępowania:  
 
Pliki do pobrania: