szpital baner 4

ZZ-G-2375-52_15 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. ,,Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III”

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn.
 ,,Przebudowa bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ MSW - etap III”

nr sprawy:  ZZ-G-2375-52_15
termin składania ofert:  do dnia 12.08.2015r. do godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
wynik postępowania:  
 
Pliki do pobrania:

UWAGA!!!
Zgodnie z odpowiedziami na pytania zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ.