szpital baner 4

ZZ-G-2375-53_15 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

nr sprawy:  ZZ-G-2375-53_15
termin składania ofert:  do dnia 07.08.2015r. godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
wynik postępowania:  
 
Pliki do pobrania:

UWAGA!!!
W związku z odpowiedziami na pytania, zmianie ulega załącznik nr 3a - wzór umowy dostawy, załącznik nr 1 - oferta dotycząca zadania 4 oraz załącznik nr 1 - oferta dotycząca zadania 5.