szpital baner 4

ZZ-G-2375-57_15 - Wyłonienie wykonawcy na wykonywanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego

tryb zamówienia:  Zapytanie ofertowe
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

 Wyłonienie wykonawcy na wykonywanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego

nr sprawy:  ZZ-G-2375-57_15
termin składania ofert:  do dnia 27.08.2015r. godz. 11:00 pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
wynik postępowania:  
 
Pliki do pobrania: