szpital baner 4

ZZ-G-2375-59_15 - Zakup i dostawa urządzenia do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń dla SPZOZ MSW we Wrocławiu

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

Zakup i dostawa urządzenia do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń dla SPZOZ MSW we Wrocławiu

nr sprawy:  ZZ-G-2375-59_15
termin składania ofert:

:Zmiana terminu na dzień 09.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Dział Administracyjno Gospodarczy, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony.

wynik postępowania:

 
 
Pliki do pobrania: