szpital baner 4

ZZ-G-2375-67_15 - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

tryb zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
nr sprawy:  ZZ-G-2375-67_15
termin składania ofert: 28.09.2015 do godz. 10:00 Siedziba Zamawiającego Dział Administracyjno Gospodarczy, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony.

wynik postępowania:

 

 

Pliki do pobrania: