szpital baner 4

ZZ-G-2375-69_15 - Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

 Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych

nr sprawy:  ZZ-G-2375-69_14
termin składania ofert:  12.10.2015r. do godz. 10:00 pok. 14
wynik postępowania:  
 
Pliki do pobrania: