szpital baner 4

tryb zamówienia:  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ofertowym
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Najem pomieszczenia użytkowego w Przychodni we Wrocławiu
znak sprawy:  ZZ-G-2375-101_15
termin składania ofert:  07.01.2016 do godz. 09:00 Wejście nr. 3 pok. 14
wynik postępowania:  Przetarg rozstrzygnięto
Pliki do pobrania: