szpital baner 4

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego
 termin składania ofert:  do dnia 09.03.2016r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  rozstrzynięto 01.04.2016r.
   
Pliki do pobrania: