szpital baner 4

tryb zamówienia:  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSW we Wrocławiu wraz z przyległym terenem  
 termin składania ofert:  do dnia 24.02.2016r. pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 29.02.2016r.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedź na pytania i zmiana zaproszenia do złożenia propozycji cenowej

Wyniki postępowania