szpital baner 4

tryb zamówienia:  Przetarg Nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji mikrokolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu dla Laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

nr sprawy:  ZZ-ZP-2375-6/16
termin składania ofert:  do dnia 2016-03-14 do godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 17.03.2016r.

 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Wyniki postępowania