szpital baner 4

tryb zamówienia:  Przetarg Nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
oferta na:

 

Wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu

 

nr sprawy:  ZZ-ZP-2375-18/16
termin składania ofert:  do dnia 2016-04-20 do godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 25.04.2016

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o wyniku