szpital baner 4

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Dostawę implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu - powtórka
 termin składania ofert:  do dnia 30.05.2016r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  unieważniono 07.06.2016r.
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie unijne

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ

Załącznik do Wyjaśnień SIWZ (pytanie nr 6)

Unieważnienie postępowania