szpital baner 4

   Przetarg nieograniczony
zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:

Dostawę wyrobów medycznych dla wyrobów medycznych dla SPZOZ MSW we Wrocławiu

 termin składania ofert: do dnia 15.07.2016r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  postępowanie rozstrzygnięto

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz

Zestawienie ofert wyroby medyczne ZP 25_16

ZP 25 wyniki