szpital baner 4

 

tryb zamówienia  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz usług odbioru, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów opakowaniowych
 termin składania ofert:  do dnia 21.10.2016r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 26.10.2016r.

 

ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

wyniki postępowania