szpital baner 4

 

 

tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
 termin składania ofert:  do dnia 08.11.2016r godz. 10:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:

17.11.2016 - wynik w pakietach nr  2, 4, 5 oraz unieważnienie w pakiecie 3

22.11.2016 - wynik w pakiecie nr 1, 6

ogłoszenie

SIWZ

zmiana terminu składania i otwarcia ofert

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania_17.11.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 1, 6_22.11.2016