szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-5/17 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSW we Wrocławiu wraz z przyległym terenem

 

tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zasadach określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSW we Wrocławiu wraz z przyległym terenem

 termin składania ofert:  do dnia 24.02.2017r. godz. 11:00 pok. 96, III piętro, Czerwony budynek
wynik postępowania:  rozstrzygnięto 27.02.2017r.

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy

Załacznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usłgi społeczne