szpital baner 4

ZZ-G-2211-4/17 - Najem pomieszczenia użytkowego w Przychodni we Wrocławiu

 

tryb zamówienia:  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ofertowym
zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
zamówienie na:  Najem pomieszczenia użytkowego w  Przychodni we Wrocławiu
znak sprawy: ZZ-G-2211-4/17
termin składania ofert: 05.05.2017 do godz. 09:00  Dział Administracyjno - Gospodarczy pok. 96 (Budynek Czerwony)
wynik postępowania:  

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

warunki udziału

załącznik nr 1

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3

WYNIKI

UWAGA! W pliku warunki udziału w pkt. 5 i 6 zamiast daty 12.04.2017r. powinno być 05.05.2017r.