szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

 
 
 

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Zamówienie na:

ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

Termin składania ofert:

30.06.2017r. do godz. 1000

Siedziba Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

Wynik postępowania: