szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

 
 

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Zamówienie na:

ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

Termin składania ofert:

30.06.2017r. do godz. 1000

Siedziba Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert na 07.07.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.07.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.08.2017r. do godz. 1000

Zmiana terminu składania ofert na 18.09.2017r. do godz. 1000

Wynik postępowania: