szpital baner 4

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

termin składania ofert: do dnia 04.07.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 96, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania: postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 13.07.2017r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

SIWZ

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 2.1f

Załącznik nr 2.2

Zalącznik nr 2.2a

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

wzór umowy dostawy

wzór umowy dzierżawy

zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana ogłoszenia przesłana do UE

wyjaśnienia SIWZ

informacja z otwarcia ofert

Wyniki