szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-25/17 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy (powtórka)

tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości zamówienia nie przekraczającej 750.000 euro

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy (powtórka)

termin składania ofert: do dnia 13.11.2017r. godz. 11.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony 

wynik postępowania: 16.11.2017r.

 

Dokumenty do pobrania:

ZP25 Ogłoszenie Usługa żywienia pacjentów

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert ZP_25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP_25

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia