szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-31/17 Kompleksowa usługa pralnicza z wynajmem bielizny szpitalnej

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

zamówienie na: Kompleksowa usługa pralnicza z wynajmem bielizny szpitalnej

termin składania ofert: do dnia 15.12.2017r. godz. 10.00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania: 27.12.2017r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie nr 628765-N-2017 z dnia 2017.12.07r..pdf

SIWZ z załącznikami_kompleksowa usługa pralnicza.pdf

SIWZ_usługa pralnicza.doc

Opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 2 do SIWZ.docx

PRANIE DANE LICZBOWE załącznik nr 1 do opz.xlsx

Formularz ofertowy_załącznik nr 1 do siwz.doc

Wzór umowy_załącznik nr 3 do siwz.docx

Wykaz posiadanych urządzeń_załącznik nr 4 do siwz.doc

Wykaz usług_załącznik nr 5 do siwz.doc

Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)_załącznik nr 6 do siwz.doc

Informacja z otwarcia ofert ZP_31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_strona www