szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-1/18 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z przyległym terenem

tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na zasadach określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

zamawiający:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

zamówienie na:

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i budynków szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z przyległym terenem

 termin składania ofert:

 do dnia 19.02.2018r. godz. 11:00 pok. 97, III piętro, Czerwony budynek

wynik postępowania:

 rozstrzygnięto 21.02.2018r.

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne