szpital baner 4

piątek 14 grudzień 2018

ZZ-ZP-2375-2/18 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów służących do celów informacyjnych i promocji projektu

tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) 

zamawiający:

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

zamówienie na:

Wykonanie materiałów służących do celów informacyjnych i promocji projektu

 termin składania ofert:

 do dnia 26.02.2018r. godz. 15:00 pok. 96 lub 97, III piętro, Czerwony budynek

wynik postępowania:

 rozstrzygnięto w dniu 28.02.2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty