szpital baner 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawa mebli medycznych na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

wynik postępowania:  postępowanie unieważnione w dniu 12.07.2018r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie internet

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku UE

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ

druk JEDZ

instrukcja JEDZ

Zawiadomienie o unieważnieniu