szpital baner 4

ZZ-ZP-2375 -1/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

 

Zamówienie pn: Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu

 

Termin składania ofert:28.01.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

 01.02.2019 godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

Wynik postępowania postępowanie unieważniono w dniu 01.02.2019r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

24.01.2019- zmiana ogłoszenia

SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24.01.2019

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 24.01.2019

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 4 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 4 PROJEKT UMOWY 28.01.2019

ZAŁ. NR 5 WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 WYKAZ ROBÓT

 

24.01.2019- MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

01.02.2019 Unieważnienie postępowania