szpital baner 4

ZZ-ZP-2375 -04/19 Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie pn: Roboty budowlane polegające na wykonaniu studni nr 1 położonej na terenie działki nr 147 obręb Plac Grunwaldzki przy ul. Ołbińskiej 32 we Wrocławiu

Termin składania ofert:19.02.2019 do godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

 

Wynik postępowania: 22.02.2019 r

 

Załączniki do pobrania:

 

OGŁOSZENIA

ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany

zał. nr 2- oświadczenie wykonawcy

zał. nr 3- formularz oferty

zał. nr 4- projekt umowy

zał. nr 5- wykaz osób

zał. nr 6- wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

14.02.2019- ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 21.02.2019

22.02.2019- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY