szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-8/19 Dostawa odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

 Wrocław, 10.04.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości powyżej 144.000 EURO na:

Dostawę odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
 
SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-8/19

OGŁOSZENIE  nr 2019/S 071 - 167259 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/215765