szpital baner 4

ZZ375-11/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część I.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości powyżej 144.000 EURO na:

 

Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część I.

 
 
SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-11/19

OGŁOSZENIE  nr 2019/S 107-260705 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)