szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-14/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część III.

ZZ-ZP-2375 -14/19 Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część III.

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

 

Zamówienie pn: Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część III.

 

Termin składania ofert:16.07.2019 do godz. 11.00 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

 

 

 

Wynik postępowania

27.08.2019- wyniki postępowania

15.09.2019- unieważnienie zadania 3

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE

08.07.2019- OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ

zał. nr 1.1- opis przedmiotu zamówienia pakiet 1

zał. nr 1.2- opis przedmiotu zamówienia pakiet 2

zał. nr 1.3- opis przedmiotu zamówienia pakiet 3

zał. nr 1.4- opis przedmiotu zamówienia pakiet 4

zał. nr 2- arkusz asortmentowo- cenowy

zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy

zał. nr 4- formularz oferty

zał. nr 5a- projekt umowyt pakiet 1-3

zał. nr 5b- projekt umowy pakiet 4

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT