szpital baner 4

odpowiedzZZ-ZP-2375 -15/19  Opracowanie projektu nadbudowy łącznika dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, dokumentacji budowlanej, pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej i projektu technologii medycznych wraz z zestawieniem kosztów wyposażenia stałego i specyfikacji wyposażenia stałego

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie pn:     Opracowanie projektu nadbudowy łącznika dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, dokumentacji budowlanej, pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej i projektu technologii medycznych wraz z zestawieniem kosztów wyposażenia stałego i specyfikacji wyposażenia stałego

Termin składania/otwarcia ofert:

24.07.2019 do godz. 13.00/13.15 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

29.07.2019 do godz. 10.00/10.10 Sekcja Zamówień Publicznych, pok 97, III Piętro, Budynek Czerwony

30.07.2019 do godz. 11.00/11.15 Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 97, III Piętro, Budynek Czerwony


 

Wynik postępowania

 23.08.2019- wyniki

Załączniki do pobrania:

 

OGŁOSZENIE

16.07.2019- ogłoszenie

24.07.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

25.07.2019- ZMIANA OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ

SIWZ ZMIANA

SIWZ ZMIANA

zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 1.1- OPZ załączniki

zał. nr 2- formularz oferty

ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY

zal. nr 2- FORMULARZ OFERTY ZMIANA

zał. nr 3- oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 4- wykaz usług

ZAŁ. NR 4- WYKAZ USŁUG ZMIANA

zał. nr 5- wykaz osóB

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB ZMIANA

zał. nr 6- projekt umowy

odpowiedź

informacja z otwarcia