szpital baner 4

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Przeprowadzenie przeglądu technicznego aparatów - ucyfrowienie rentgenów, zgodnie z wymogami producenta znajdujących się w zasobach Szpitala MSWiA we Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2019r. godz. 10:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

Wyniki postępowania: postępowanie unieważniono w dniu 20.08.2019r.

 

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Zestawienie cenowe

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.08.2019r.

Unieważnienie postępowania