szpital baner 4

ZZ-ZP-2375-30/19 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

 Wrocław, 17.12.2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) o wartości powyżej 144.000 EURO na:

Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
 
SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-30/19

OGŁOSZENIE  nr 2019/S 243– 596653 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/292874