szpital baner 4

Tytuł Opublikowano
ZZ-ZP-2375-24/17 Dostawa sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 31 październik 2017
ZZ-ZP-2375-23/17 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy 23 październik 2017
ZZ-ZP-2375-22/17 Dostawa wraz z montażem 1szt. fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego 19 październik 2017
ZZ-ZP-2375-21/17 Modernizacja central tlenu i sprężonego powietrza 27 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-20/17 Dostawy sprzętu medycznego i mebli medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni 20 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-19/17 Dostawa produktów leczniczych 08 wrzesień 2017
ZZ-ZP-2375-18/17 Usługa wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do wymogów obowiązującego prawa 22 sierpień 2017
ZZ-ZP-2375-17/17 Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów 14 sierpień 2017
ZZ-ZP-2375-13/17 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu 16 czerwiec 2017
ZZ-ZP-2375-14/17 „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nn zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” 14 czerwiec 2017